Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra?

Psycholog

Osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Do Psychologa najczęściej zwracamy się z problemami dnia codziennego np.: kłopoty w pracy, nieporozumienia z partnerem, apatia czy przygnębienie lub wtedy, gdy potrzebujemy diagnozy intelektu, osobowości.

Psychoterapeuta

Jest to osoba zajmująca się przede wszystkim długoterminową terapią mającą na celu dokonanie określonej zmiany w funkcjonowaniu zgłaszającej się po pomoc osoby. Długość takiej formy pomocy może trwać od kilku spotkań do nawet kilku lat.

Do psychoterapeuty warto pójść wtedy, kiedy jest nam trudno radzić sobie z uczuciami i trwa to dłuższy czas. I oczywiście wtedy, kiedy mamy niepokojące objawy. Koniecznie — gdy zaleca to lekarz, rozpoznając np. dolegliwości psychosomatyczne. I zwłaszcza wtedy, kiedy podejrzewamy, że źródło naszych kłopotów może tkwić w nas samych. Do psychoterapeuty warto iść z depresją, zaburzeniami odżywiania, napadami lęku, fobią, obsesyjnymi myślami, przymusem powtarzania określonych czynności, przedłużającą się żałobą, trudnościami w budowaniu związków.

Problem, z którym zwracamy się do specjalisty, może być bardzo konkretny, jak wymienione wyżej, ale nie musi. Możemy sięgnąć po pomoc także wtedy, gdy nie potrafimy realizować swoich pragnień, dokucza nam silne poczucie winy, trudno nam panować nad złością lub z jakiegoś innego powodu czujemy, że jesteśmy w kryzysie. Chcemy coś zmienić, ale własnymi siłami nie potrafimy. Nieokiełznane uczucia kierują naszym zachowaniem i przysparza nam to kłopotów. Albo nie układa nam się w związku albo w innej ważnej relacji i nie wiemy, dlaczego.

Psychiatra

To zawsze jest lekarz, który po ukończeniu studiów i 13-miesięcznego stażu podyplomowego rozpoczął lub ukończył (wtedy nazywany jest lekarzem specjalistą) specjalizację z zakresu psychiatrii. Pracują oni w szpitalach psychiatrycznych, czy w poradniach zdrowia psychicznego. Przepisują odpowiednie leki, kierują do psychologa lub psychoterapeuty, konsultują pacjentów na innych oddziałach. Zajmują się pacjentami z zaburzeniami i chorobami psychiatrycznymi, opiniują do sądu.

W wielu sytuacjach (jak przy depresji czy zaburzeniach odżywiania) potrzebna będzie i psychoterapia, i leczenie farmakologiczne. Wtedy psychoterapeuta zaproponuje także konsultację psychiatryczną i nie trzeba się bać, że to oznacza coś złego. Skierowanie na konsultację psychiatryczną nie oznacza choroby psychicznej ani konieczności leczenia szpitalnego. Znaczy tylko tyle, że nasze trudności mogą wymagać dodatkowego wsparcia. Czasem trzeba się wspomóc lekami, aby być w stanie skutecznie pracować nad sobą w terapii. Może się okazać, że nie jest to konieczne. Ale kiedy terapeuta ma co do tego wątpliwości, zaproponuje nam wizytę u lekarza, aby je rozwiać.

Leki psychiatryczne może zlecać każdy lekarz – w tym lekarz rodzinny, ale to lekarz psychiatra umie odpowiednio zdiagnozować chorobę, aby wśród szerokiej gamy leków wybrać te o odpowiednim profilu i działaniu.

Udostępnij