Podstawowe informacje

Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra?

Psycholog Osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej. Do Psychologa najczęściej zwracamy się z problemami dnia codziennego np.: kłopoty w pracy, nieporozumienia z partnerem, apatia…

Psychoterapia i jej nurty

Psychoterapią nazywany jest sposób leczenia, który wykorzystuje rozmaite umiejętności oparte na wiedzy teoretycznej, mające na celu pomóc pacjentowi. Szkoły psychoterapii oferują przyszłym psychoterapeutom kształcenie w ramach określonych nurtów terapeutycznych, których ilość i rodzaj zmienia się wraz z doświadczeniami i rozwojem badań w tym zakresie. Współczesne tempo życia w wielu wypadkach…